Mikä Duuni Tuutori?

Toiminimi DuuniTuutori on yhden naisen yritys, joka on syntynyt pitkän kypsyttelyn tuloksena elokuussa 2011. Yritys tarjoaa työnohjausta erilaisille kohderyhmille, yksilötyönohjauksesta yhteisöjen ja ryhmien työnohjaukseen. Työnohjauksen sisältö, käytetyt menetelmät ja tavoitteet vaihtelevat riippuen siitä, mistä syystä ja mihin tarkoitukseen työnohjausta haetaan. Näistä seikoista sovitaan aina erikseen kunkin asiakkaan kanssa.

DuuniTuutorin tarjoaman työnohjauksen perustana on kokonaisvaltainen hyvinvointi, eletystä oppiminen ja työelämän ilmiöiden äärelle pysähtyminen, niitä tarkastellen ja havainnoiden. Työnohjaus on omassa työssä oppimista ja tällöin työntekijän kokemus omasta toimijuudestaan vahvistuu.

DuuniTuutori tarjoaa Dynaamista Toimintaa  ja Dialogista Työnohjausta tavoitteenaan terveitä, hyvinvoivia työyhteisöjä ja työntekijöitä.

hibaby