Yrittäjä

Olen suorittanut Jyväskylän Koulutuskeskus Oy:n järjestämän yhteisötyönohjaajakoulutuksen vuosina 2010-12. Opintoihin kuului alusta alkaen työnohjauksen harjoittelua käytännössä; toisin sanoen työskentelyä oman työnohjausryhmän kanssa. Lisäksi koulutuksessa tehtiin yhteisöllinen opinnäytetyö. Työnohjauskokemusta minulla on mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalan työyhteisöistä.

Työnohjaukseni tavoitteena on työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, työelämän ilmiöiden äärelle pysähtyminen ja eletystä oppiminen. Työskennellessäni käytän erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka tukevat ohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Peruskoulutukseltani olen vieraiden kielten opettaja. Olen työskennellyt eri kouluasteilla, pääasiassa lukiossa. Varsinaisen opetustyön ohella olen toiminut ryhmänohjaajana, tiimin vastuuhenkilönä ja erilaisiin kehittämishankkeisiin liittyvien työryhmien jäsenenä. Minulla on siis laaja kokemus eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten ryhmien kanssa toimimisesta ja hyödynnän tätä työskennellessäni työnohjaajana.

Parin vuoden ajan olen ollut mukana tiimissä, joka tuottaa projektiluontoisesti sisältöjä sekä oppikirjoihin että niiden oheis- ja arviointimateriaaleihin. Tämän mielenkiintoisen ja vaihtelevan työtehtävän kautta olen saanut mahdollisuuden tarkastella kielen oppimista ja opettamista jälleen hieman uudenlaisesta näkökulmasta.

Oman hyvinvointini tukipilareita ovat mielekäs työ, riittävä lepo, terveellinen ravinto, ulkoilu, itselle mieluinen liikunta ja läheiset ihmissuhteet. Vapaa-aikanani käyn ryhmäliikuntatunneilla ja kuntosalilla. Teen pitkiä, meditatiivisia kävelylenkkejä, mieluiten luonnon helmassa. Pidän lukemisesta, varsinkin pohjoismaisten dekkarikirjailijoiden tuotanto on lähellä sydäntä. Musiikin kuuntelu on myös helppo ja nopea tapa nollata ajatukset ajasta ja paikasta riippumatta.

Olen avoin uusille haasteille. Haluan jatkuvasti kehittää itseäni ja osaamistani ja käyttää sitä monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä.

hibaby