Oletko esimiesasemassa?
Onko työsi emotionaalisesti kuormittavaa?
Oletko kiinnostunut kehittämään itseäsi omassa työssäsi?

Juuri sinä voisit hyötyä yksilötyönohjauksesta, jossa on mahdollista syventyä monipuolisesti yksilöllisiin, ammatillisen kehityksen kysymyksiin.

Onko työyhteisössäsi selvittämättömiä ristiriitoja?
Toimiiko työyhteisösi toivotulla tavalla?
Miten työyhteisössäsi tehdään päätöksiä?

Näiden kysymysten äärelle on mahdollista pysähtyä yhteisötyönohjauksessa, jonka tavoitteena on auttaa työyhteisöä perustehtävänsä toteuttamisessa ja työntekijöitä keskinäisessä yhteistoiminnassaan.

Kaipaatko vertaistukea ammatillisissa kysymyksissä?
Onko työroolisi sellainen, ettei sinulle löydy
samassa asemassa olevaa kollegaa?

Jos vastasit myöntävästi, voisit saada apua ryhmätyönohjauksesta, jossa ohjattavat ovat tietyn ammattialan työntekijöitä, mutta eivät ole saman työyhteisön jäseniä. Ryhmä voi parhaimmillaan muodostaa arkityön jännitteistä vapaan oppimisympäristön, jossa ohjattavat voivat käsitellä huoletta ja rohkeasti itseään askarruttavia kysymyksiä ja saada niihin vertaistukea.

Johtaja ja esimies – innostu, innosta, innovoi!

Esimiestyönohjaus toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Esimiestoimintaa ja johtajuutta tarkastellaan myös yhteisötyönohjauksessa, koska se on keskeisessä asemassa koko työyhteisön toimivuuden kannalta. Parhaimmillaan esimiestyönohjaus auttaa esimiestä kehittämään johtajuuttaan sellaiseksi, että tämä kykenee luomaan työpaikalleen laadukasta työntekoa tukevan toimintaympäristön, jossa on selkeitä tavoitteita, mielekkäitä rakenteita ja ammatillisuutta edistävää vuorovaikutusta.

hibaby